• אודות הבית הסיני
    פקין דאק האוס
  • 1120250
  • logo
  • הזמן משלוח
  • תפריט המסעדה
  • המסעדה